Журавльова Тетяна Василівна – старший викладач секції режисури кіно і телебачення

Кандидат мистецтвознавства, молодший науковий співробітник  відділу екранно-сценічних мистецтв і культурології Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України.

Викладає дисципліни: «Аналіз творів кіно-, телемистецтва».