Журавльова Тетяна Василівна – старший викладач Факультету кіно і телебачення.

Закінчила КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого (спеціальність «Кіно-, телемистецтво», кваліфікація кінознавець), аспірантура ІМФЕ НАНУ. Кандидат мистецтвознавства.

Викладає дисципліну: «Аналіз творів кіно-телемистецтва».