Гавран Ірина Анатоліївна – доцент, кандидат педагогічних наук.

У 2009 році закінчила Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію і отримала диплом за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика» та здобула кваліфікацію «Вчитель музики, етики та естетики»

У 2018 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури» і отримала диплом за спеціальністю «Сценічне мистецтво» та здобула ступінь вищої освіти магістр.

Кандидат педагогічних наук з 2015 року. Дисертацію захищено 11 лютого 2015 року у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, спеціальність – 13.00.02.

Старший викладач кафедри тележурналістики та майстерності актора Київського національного університету культури і мистецтв. Завідувач навчальної лабораторії науково-методичного забезпечення факультету кіно і телебачення КНУКІМ. Член редакційної колегії, зам. гол. редактора видання «Вісник національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво та виробництво».

У 2009 році закінчила Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію і отримала диплом за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика» та здобула кваліфікацію «Вчитель музики, етики та естетики»

У 2018 році закінчила Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури» і отримала диплом за спеціальністю «Сценічне мистецтво» та здобула ступінь вищої освіти магістр.

Кандидат педагогічних наук з 2015 року. Дисертацію захищено 11 лютого 2015 року у спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, спеціальність – 13.00.02.

Старший викладач кафедри тележурналістики та майстерності актора Київського національного університету культури і мистецтв. Завідувач навчальної лабораторії науково-методичного забезпечення факультету кіно і телебачення КНУКІМ. Член редакційної колегії, зам. гол. редактора видання «Вісник національного університету культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво та виробництво».

Викладає дисципліни: «Теорія музики», «Вокал».