Левченко Олена Григорівна – доктор філософських наук, професор кафедри тележурналістики та майстерності актора.

Старший науковий співробітник із спеціальності «Театральне мистецтво ВАКУ. Здобула науковий ступень Кандидата філософських наук зі спеціальності «Філософська антропологія, філософія культури». Була провідним науковим співробітником Національного центру театрального мистецтва ім.. Леся Курбаса (атестаційний рівень – категорія А). Написала біля ста статей в науково-фахових виданнях, як в Україні так і закордоном.

Викладає дисципліни: «Історія мистецтв», «Телевізійна комунікація».