Безручко Олександр Вікторович – доктор мистецтвознавства, професор.

Член Національної спілки кінематографістів України, Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів України, Міжнародної федерації журналістів (IFJ), академік Української Кіноакадемії. Проректор з наукової роботи Київського університету культури, завідувач кафедри кіно-, телемистецтва факультету мистецтв Київського університету культури.

З відзнакою закінчив Інститут екранних мистецтв Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого за спеціальністю «Режисер художнього фільму» (майстерня Ю.Г. Іллєнка). Як режисер брав участь у зйомках художніх і документальних фільмів на Національній кіностудії художніх фільмів ім. О.П. Довженка та українських і міжнародних теле- і відеостудіях. Член редакційної колегії 8 українських та закордонних наукових журналів, у т.ч. в 1 головний редактор: «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв», Серія: «Аудіовізуальне мистецтво і виробництво». Науковий редактор 15 колективних монографій, учасник більше 200 міжнародних та українських конференцій. Автор більше 600 публікацій, у т.ч. 14 монографій, 1 підручника, 4 навчальних посібників, що надруковані багатьма мовами в Україні та за кордоном. Представлені в головних українських і закордонних бібліотеках, у т.ч.: бібліотеці Університету Вашингтону (США); бібліотеці Гарвардського університету (США), Бібліотеці Конгресу США та ін. Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.807.02 при Київському національному університеті культури і мистецтв (26.00.01 – теорія та історія культури (культурологія, мистецтвознавство)). В якості фахівця з кіномистецтва, телебачення був залучений до одноразових захистів за цією спеціальністю (доктор. і кандид.) спеціалізованої вченої ради Д 64.807.01 у Харківській державній академії культури.

Викладає дисципліни: «Аналіз сучасної кіно-телепродукції», «Керівництво магістерськими роботами», «Керівництво аспірантськими роботами».