Григорук Денис Юрійович – асистент.

Закінчив: Київський національний університет культури і мистецтв, здобувши освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста і здобувши кваліфікацію актора кіно і телебачення. 

Викладає дисципліни: «Ритміка, пластика, танець», «Виробнича практика», «Переддипломна практика».