Інститут кіно і телебачення

Творчий конкурс: «Фотохудожники»

Програма творчого конкурсу за обраним фахом

галузь знань – 02 «Культура і мистецтво»

спеціальність 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»

 

Пояснювальна записка

Творчий конкурс з фаху «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» складають абітурієнти, які вступають на спеціальність «аудіовізуальне мистецтво та виробництво» спеціалізації: «режисура кіно і телебачення», «майстерність актора кіно і телебачення», «звукорежисура», «майстерність оператора кіно і телебачення», «теле,-радіожурналістика», «фотомистецтво».

На дану спеціальність приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту та відповідну мистецьку підготовку.

Творчий конкурс визначає відповідні навички та вміння, згідно нижчезазначених вимог до кожної спеціалізації.

Вимоги до проходження творчого конкурсу із спеціалізації «Фотомистецтво»

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати такі творчі завдання:

 • представити не менше 25 власних фоторобіт наступних жанрів:

1) портрет (не менше п’яти знімків на натурі, в інтер’єрі та в павільйоні) – постановочний портрет, знятий з використанням освітлювальних приладів, портрет знятий при природному освітленні. Абітурієнт має продемонструвати своє уміння виявити об’ємно-пластичну форму та домогтись завершення образного вирішення кадру скерованого на виявлення характеру, психологічної сутності і стану людини – за допомогою точки зйомки, крупності плану, характеру світлового малюнку, композиційного вирішення;

2) натюрморт (не менше п’яти знімків) – тематично фактурні предметні композиції на яких відображено доцільне розташування елементів в просторі та на картинній площині кадру;

3) жанрові сцени (не менше п’яти знімків) – динамічні сцени з навколишнього життя;

4) репортаж (не менше п’яти знімків) – серія знімків поєднаних однією темою та подією;

5) пейзаж (не менше п’яти знімків) – зображення навколишнього середовища: сільський, міський, індустріальний, ландшафтний, архітектурний.

Фотороботи мають бути розміром не менше ніж 18х24, оформлені у вигляді «паспарту» (фотографія розміщується на картоні). На зворотному боці фотороботи абітурієнт має вказати технологічні пояснення: модель фотокамери, фокусна відстань об’єктиву, чутливість плівки або матриці, діафрагма, витримка. Для портретів – схеми освітлення. Вказати назву комп’ютерної програми, якщо вона використовувалась при електронній обробці фотографій.

В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

 • продемонструвати навички володіння технікою та технологією фотографічного зображення, виявити схильність і вміння до творчої роботи з фотографічним зображенням;
 • продемонструвати загальний культурний рівень (рівень знань з питань культури, літератури, мистецтва), що дасть змогу визначити рівень загальної обізнаності майбутнього фотохудожника в галузі фотомистецтва.

Критерії оцінювання:

На підставі Правил прийому, результати творчого конкурсу оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

100 балів

25 балів

25 балів

25 балів

25 балів

Технічний рівень фотографій

Художній рівень фотографій

Знання головних параметрів фотографічного процесу

Рівень теоретичних базових знань історії фотографії, кінематографу, живопису

Максимальна кількість представлених фоторобіт. Абітурієнт виконав усі вимоги щодо розміру та оформлення робіт. Різкість використана з урахуванням усіх факторів, що на неї впливають. Бездоганна якість друку, відсутність зайвих фальшліхтів.

25

Демонстрація дотримання композиційної побудови, присутність емоційного настрою, виправдане використання незвичайних ракурсів, яскрава форма, внутрішній зміст фотографії (сюжет, настрій), світлове рішення, кольорове рішення.

В жанрі портрету: демонстрація уміння виявити об'ємно-пластичну форму та домогтись завершення образного вирішення кадру скерованого на виявлення характеру, психологічної сутності і стану людини – за допомогою точки зйомки, крупності плану, характеру світлового малюнку, композиційного вирішення.

В жанрі натюрморту: Демонстрація  вміння гармонійного розташування елементів у просторі та на картинній площині кадру, вміння віднайти оптимальне світло тональне вирішення для виявлення пластично-виразної сутності елементів натюрморту.

В жанрі пейзажу: Демонстрація візуально-живописного рішення, що розкриває певний стан природи, характерні сторони мотиву, демонстрація можливості композиційної розробки теми, світлового і тонального малюнків зображення, що допомагають розкриттю змісту в переконливій і виразній візуальній формі.

В жанрі  репортажу та жанрової фотографії: наявність оригінального вибору теми й сюжету, демонстрація розуміння навколишньої дійсності, ставлення до явищ і фактів сучасного життя, демонстрація прийомів й засобів відтворення подій на знімку – вибір моменту в розвитку подій, точки зйомки, крупності плану, малюнку тощо.

25

Демонстрація поглиблених системних знань будови фотографічної техніки (параметри об’єктиву, фокусна відстань, світлосила, об’єктиви зі змінною відстанню, аналогові та цифрові фотоапарати), демонстрація високого рівню навичок роботи у Photoshop.

25

Володіння поглибленими системними знаннями в галузі історії кінематографу, образотворчого мистецтва, зокрема, фотомистецтва, глибокі знання класичної спадщини, персоналій найвидатніших операторів та фотохудожників, розуміння проблематики сучасного мистецького процесу. Високий рівень творчого, самостійного та критичного мислення, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь. Переконлива мотивація вибору професії. Демонстрація зрілості громадянської та мистецької позиції.

 

25

Максимальна кількість представлених фоторобіт. Абітурієнт виконав усі вимоги щодо розміру та оформлення робіт. Різкість використана з урахуванням усіх факторів, що на неї впливають. Хороша якість друку, але присутні зайві фальшліхти.

24

-

20

 

Максимальна кількість представлених фоторобіт. Демонстрація дотримання композиційної побудови, присутність емоційного настрою, яскрава форма, присутність внутрішнього змісту фотографії (сюжет, настрій), оригінальне світлове та кольорове рішення, але не зовсім виправдане використання незвичайних ракурсів.

В жанрі портрету: Демонстрація уміння виявити об'ємно-пластичну форму та домогтись завершення образного вирішення кадру скерованого на виявлення характеру, психологічної сутності і стану людини – за допомогою точки зйомки, крупності плану, характеру світлового малюнку, але не значні порушення композиційного вирішення.

В жанрі натюрморту: Демонстрація  вміння віднайти оптимальне світло тональне вирішення для виявлення пластично-виразної сутності елементів натюрморту, але незначні порушення у  розташуванні елементів у просторі та на картинній площині кадру.

В жанрі пейзажу: Демонстрація візуально-живописного рішення, що розкриває певний стан природи, характерні сторони мотиву, демонстрація можливості композиційної розробки теми, світлового і тонального малюнків зображення, що допомагають розкриттю змісту в переконливій і виразній візуальній формі.

В жанрі  репортажу та жанрової фотографії ї: наявність оригінального вибору теми й сюжету, демонстрація розуміння навколишньої дійсності, ставлення до явищ і фактів сучасного життя, але присутні незначні помилки у виборі моменту в розвитку подій, точки зйомки, крупності плану, малюнку тощо.

24

-

20

 

Демонстрація міцних знань будови фотографічної техніки (параметри об’єктиву, фокусна відстань, світлосила, об’єктиви зі змінною відстанню, аналогові та цифрові фотоапарати), демонстрація базових навичок роботи у Photoshop.

24

-

20

 

Володіння міцними знаннями в галузі історії кінематографу, образотворчого мистецтва, зокрема фотомистецтва, знання класичної спадщини, персоналій найвидатніших операторів та фотохудожників, розуміння проблематики сучасного мистецького процесу. Вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь. Переконлива мотивація вибору професії.

24

-

20

 

Наявність усіх фотознімків. Абітурієнт виконав усі вимоги щодо розміру фоторобіт. Оформлення робіт виконано з порушеннями: не зазначені умови зйомки. Різкість використана з урахуванням усіх факторів, що на неї впливають. Хороша якість друку, але присутні зайві фальшліхти.

19

-

15

 

Демонстрація емоційного настрою, яскрава форма, присутність внутрішнього змісту фотографії (сюжет, настрій), оригінальне світлове та кольорове рішення, але абітурієнт уникає використання незвичайних ракурсів, деякі фотографії виконані з порушенням композиційної побудови знімку.

В жанрі портрету: Демонстрація спроби виявити об'ємно-пластичну форму та домогтись завершення образного вирішення кадру скерованого на виявлення характеру, психологічної сутності і стану людини – за допомогою точки зйомки, крупності плану, характеру світлового малюнку, але присутні незначні порушення композиційного вирішення.

В жанрі натюрморту: Демонстрація  спроби віднайти оптимальне світло тональне вирішення для виявлення пластично-виразної сутності елементів натюрморту, але наявніі порушення у  розташуванні елементів у просторі та на картинній площині кадру.

В жанрі пейзажу: Демонстрація вміння розкрити певний стан природи за допомогою композиційної розробки теми, світлового і тонального малюнків зображення.

В жанрі  репортажу та жанрової фотографії: Стереотипний вибір теми й сюжету, демонстрація розуміння навколишньої дійсності, ставлення до явищ і фактів сучасного життя, але присутні незначні помилки у виборі моменту в розвитку подій, точки зйомки, крупності плану, малюнку тощо.

19

-

15

 

Демонстрація базових знань будови фотографічної техніки (параметри об’єктиву, фокусна відстань, світлосила, об’єктиви зі змінною відстанню, аналогові та цифрові фотоапарати), демонстрація базових навичок роботи у Photoshop.

19

-

15

 

Володіння фаховими знаннями в галузі історії кінематографу, образотворчого мистецтва, персоналій найвидатніших операторів та фотохудожників, в обсязі, необхідному для засвоєння фахових дисциплін. Достатній рівень самостійного та критичного мислення, вміння логічно та послідовно викладати матеріал. Переконлива мотивація вибору професії.

19

-

15

 

Неповний перелік зазначених видів фоторобіт. Абітурієнт дотримався вимог щодо розміру фоторобіт. Оформлення робіт виконано з порушеннями: не зазначені умови зйомки. Керування різкістю відстежується не на всіх фотографіях. Задовільна якість друку, присутні зайві фальшліхти.

14

-

10

 

Демонстрація відсутності емоційного настрою, хоча відстежується пошук внутрішнього змісту фотографії (сюжет, настрій), світлове та кольорове рішення не несуть змістового навантаження, абітурієнт уникає використання незвичайних ракурсів, фотографії виконані з порушенням композиційної побудови знімку.

В жанрі портрету: Демонстрація спроби виявити об'ємно-пластичну форму, але фотографії не виявляють характеру, психологічної сутності і стану людини.

В жанрі натюрморту: Порушення у  розташуванні елементів у просторі та на картинній площині кадру,

відсутність виявлення пластично-виразної сутності елементів натюрморту за допомогою світлотонального вирішення.

В жанрі пейзажу: Спроба розкриття певного стану природи за допомогою композиційної розробки теми, але не зовсім вдале використання освітлення.

В жанрі  репортажу та жанрової фотографії: Стереотипний вибір теми й сюжету, у фотографіях не простежується суб’єктивна оцінка факту, вибір моменту в розвитку подій, точки зйомки, крупності плану, малюнку не містять ознаки жанру.

14

-

10

 

Демонстрація поверхневих знань будови фотографічної техніки (параметри об’єктиву, фокусна відстань, світлосила, об’єктиви зі змінною відстанню, аналогові та цифрові фотоапарати), демонстрація базових навичок роботи у Photoshop.

14

-

10

 

Володіння загальними знаннями в галузі історії кінематографу, образотворчого мистецтва. Посередній рівень самостійного та критичного мислення, допущення неточностей, невпевненість у відповідях. Непереконлива мотивація вибору професії.

14

-

10

 

Неповний перелік зазначених видів фоторобіт. Абітурієнт не дотримався вимог щодо розміру фоторобіт. Фотографії менше зазначеного формату. Фотографії не оформлені на паспарту, не зазначені умови зйомки. Задовільна якість друку, присутні зайві фальшліхти.

9

-

5

Невміння розкрити авторський задум представлених знімків. Необґрунтований вибір та одноманітність прийомів зйомки, світлового і тонального рішення фоторобіт.

9

-

5

Демонстрація поверхневої обізнаності з питань будови фотографічної техніки (параметри об’єктиву, фокусна відстань, світлосила, об’єктиви зі змінною відстанню, аналогові та цифрові фотоапарати), наявність певних навичок роботи у Photoshop.

9

-

5

Наявність певного, але дуже поверхового, загальнокультурного рівня, слабка і хаотична обізнаність у питаннях кінематографу та мистецтва; брак справжньої зацікавленості в особливостях сучасного мистецького процесу. Непереконлива мотивація вибору професії. Нечіткість у висловлюваннях власних думок.

9

-

5

Неповний перелік зазначених видів фоторобіт. Абітурієнт не дотримався вимог щодо розміру фоторобіт. Фотографії менше зазначеного формату. Фотографії не оформлені на паспарту, не зазначені умови зйомки. Незадовільна якість друку.

4

-

0

 

Відсутність візуального бачення та фотографічних здібностей. Повна безпорядність у роботі зі світлом.

4

-

0

 

Повна відсутність знань з питань будови фотографічної техніки, відсутність навичок роботи у Photoshop.

4

-

0

 

Низький загально куль-турний рівень. Слабка обізнаність у питаннях кінематографу і мистецтва, відсутність уявлень про професію, брак інтересу до сучасного мистецького процесу, ЗМІ. Випадковість мотивації вибору професії. Невміння формулювати думку.

4

-

0

 

Рекомендована література:

 1. Безклубенко С. Українське кіно. Начерк історії / Безклубенко С. – К., 2001.
 2. Безклубенко С. Відеологія / Безклубенко С. – К., 2004.
 3. Биржаков Н. Цифровая фотография в простых примерах / Н. Биржаков. – АСТ Астрель, 2007.
 4. Волынец М.М. Профессия–оператор: учеб. пособ. для студентов ВУЗов / М.М. Волынец. – Аспект Пресс, 2008.
 5. Всеобщая история искусств: курс лекцій / И.А. Пантелеева и др. – Красноярск, 2008.
 6. Головня А.Д. Мастерство кінооператора / А.Д. Головня. – М., 1995.
 7. Довженко О.П. Твори : в 5-ти т. / Довженко О.П. – К., 1983.
 8. Дыко Л. Основы композиции в фотографи / Л. Дыко. – 2-е изд. – М., 1988.
 9. Дыко Л. Беседы о фотомастерстве / Л. Дыко. – 2-е изд. – М., 1977.
 10. Жарий О. 10 заповедей хорошего фото / О. Жарий, В. Ткачук. – М., 2011.
 11. Іллєнко М. Кіно. Шпори для вступників / М. Іллєнко. – Вінниця, 2006.
 12. Ландо С.М. Фотокомпозиция для киношколы: учеб. пособ. для вузов / С.М. Ландо. – СПб. : Политехника-Сервис, 2009.
 13. Лори Эксель. Искусство фотографии. Сила композиции / Лори Эксель. – Питер, 2011.
 14. Кашканов А. О фотографии простым язиком / А. Кашканов. – М., 2012.
 15. Собрание Дома Джорджа Истмена. История фотографии. –Taschen / Арт-Родник, 2010.
 16. Хилл П. Диалог с фотографией / П. Хилл, Т. Купер. – М., 2010.
 17. Хэкинг Д. Фотография. Всемирная история / Д. Хэкинг. – М.: ООО Магма, 2014.
 18. Шкляревський Г. Вікно у реальність. Режисура аудіовізуальних мистецтв / Шкляревський Г. – К.: Видавець Карпенко В.М., 2014.

ДЕКАНАТ:

Адреса: Київ, вул. Чигоріна, 14 (каб.25)

Режим роботи: ПН. - ПТ.: 08:30 - 17:30

Тел.: +38 (093) 741-30-55

E-mail: ikitbtv@gmail.com

              

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ФКіТБ:

Адреса: Київ, вул. Є.Коновальця 36 ( 3 корпус, 3 поверх, 302 ауд.)

Режим роботи: ПН. - НД.: 08:00 - 20:00

Моб.:+38 (063) 470-92-39 Володимир Петрович Данилюк

Моб.: +38 (067) 294-29-97 Олександр Ілліч Балабан

Моб.:+38 (093) 035-88-17 Катерина Сергіївна Степаненко

E-mail: abiturient@knukim.edu.ua

              

 
Карта (клацніть для збільшення)

Copyright © 2016-2023 ФКіТБ

Розробка сайту: Dmytro Romankov