Інститут кіно і телебачення

ІНСТИТУТ КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ – ЦЕ ТИСЯЧІ ПРАЦЕВЛАШТОВАНИХ ВИПУСКНИКІВ!

ІНСТИТУТ КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ – ЦЕ СУЦІЛЬНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ!

ІНСТИТУТ КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ – ЦЕ КВИТОК У ЗІРКОВЕ МАЙБУТНЄ!

ІНСТИТУТ КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ – ЦЕ УНІКАЛЬНИЙ СВІТ, В ЯКОМУ ТЕБЕ НЕ ВИСТАЧАЄ!

ІНСТИТУТ КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ – ЦЕ РЕАЛІЗАЦІЯ ТВОГО ЯСКРАВОГО ПОТЕНЦІАЛУ!

ІНСТИТУТ КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ – ЦЕ НЕЗАБУТНЄ СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ!

ЛАБОРАТОРІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Лабораторія науково-методичного забезпечення є структурним науково-методичним підрозділом Факультету кіно і телебачення Київського національного університету культури і мистецтв, що здійснює методичне забезпечення навчального процесу студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» та «Магістр» спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» та організовує наукову роботу факультету.

Метою діяльності лабораторії науково-методичного забезпечення ФКіТБ КНУКіМ є: організація, координація і контроль методичної роботи, спрямованої на забезпечення високої якості підготовки здобувачів відповідно до вимог нормативно-правових документів Факультету кіно і телебачення Київського національного університету культури і мистецтв, їх навчально-методичного забезпечення та організації наукової роботи факультету.

Лабораторія науково-методичного забезпечення ФКіТБ КНУКіМ забезпечує реалізацію усіх видів науково-методичної роботи студентів та викладачів:

 

Для здобувачів ОКР «Бакалавр»

 • Організація та координація науково-методичної роботи;
 • Методичні рекомендації для підготовки випускної кваліфікаційної роботи «Бакалаврський проєкт» – Аудіовізуальний твір (фільм або телепрограма) та методологічно-теоретична частина дипломної роботи) спеціалізацій: фотомистецтво, операторське мистецтво кіно і телебачення, акторське
  мистецтво, режисура, звукорежисура, тележурналістика спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»;
 • Організація та координація наукових заходів.

Для здобувачів ОКР «Магістр»

 • Організація та координація науково-методичної роботи;
 • Методичні рекомендації для підготовки випускної кваліфікаційної роботи «Магістерський проєкт» – «Магістерський науково-викладацький проєкт (відеолекція)», «Магістерський науковий проєкт», «Магістерський аудіовізуальний проєкт» спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»;
 • Організація та координація наукових заходів.

Для викладачів і співробітників

 • Координація науково-методичної діяльності;
 • Плани та звіти наукової діяльності;
 • Наукові фахові публікації;
 • Наукові публікації у виданнях, що індексуються Scopus;
 • Наукові публікації у виданнях, що індексуються Web of Sciences;
 • Організація та координація наукових заходів.

 

ЗАВДАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ

 • сприяння підвищенню якості підготовки фахівців аудіовізуального мистецтва та виробництва завдяки реалізації наукової складової змісту навчання;
 • підготовка та проведення на високому науковому, методичному і технічному рівні лабораторних, практичних і лекційних занять згідно із наявними робочими навчальними програмами та методичними рекомендаціями;
 • забезпечення використання можливостей комп’ютерних технологій і технічних засобів для викладачів і студентів у науковій роботі та навчальному процесі;
 • облік стану та наявності навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедр факультету кіно і телебачення;
 • здійснення контролю за своєчасним оновленням інформаційного фонду кафедр факультету кіно і телебачення, поповненням електронної бібліотеки навчальними посібниками, методичними рекомендаціями, тестами тощо;
 • організація позааудиторної, самостійної наукової роботи студентів денної та заочної форм навчання, завдяки чому розвиваються дослідницькі здібності студентів;
 • забезпечення індивідуальної наукової роботи викладачів, аспірантів і студентів;
 • забезпечення консультацій науково-педагогічних працівників з науково-методичних питань.
ФУНКЦІЇ ЛАБОРАТОРІЇ

 • науково-методичне забезпечення діяльності факультету кіно і телебачення;
 • участь у процесах забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності факультету кіно і телебачення;
 • участь в організації та супровід наукових конференцій, симпозіумів, круглих столів тощо (підготовка матеріалів до фахових та наукових збірників, зокрема електронних, розробка дизайну запрошень, друк запрошень та їхнє розповсюдження, підготовка приміщення тощо);

 

Контакти:

Корпус КНУКіМ №2,

Лабораторія науково-методичного забезпечення ФКіТБ КНУКіМ,

Київ, вул. Чигоріна 14, каб. № 29.

ДЕКАНАТ:

Адреса: Київ, вул. Чигоріна, 14 (каб.25)

Режим роботи: ПН. - ПТ.: 08:30 - 17:30

Тел.: +38 (093) 741-30-55

E-mail: ikitbtv@gmail.com

              

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ФКіТБ:

Адреса: Київ, вул. Є.Коновальця 36 ( 3 корпус, 3 поверх, 302 ауд.)

Режим роботи: ПН. - НД.: 08:00 - 20:00

Моб.:+38 (063) 470-92-39 Володимир Петрович Данилюк

Моб.: +38 (067) 294-29-97 Олександр Ілліч Балабан

Моб.:+38 (093) 035-88-17 Катерина Сергіївна Степаненко

E-mail: abiturient@knukim.edu.ua

              

 
Карта (клацніть для збільшення)

Copyright © 2016-2023 ФКіТБ

Розробка сайту: Dmytro Romankov