Інститут кіно і телебачення

ІНСТИТУТ КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ – ЦЕ ТИСЯЧІ ПРАЦЕВЛАШТОВАНИХ ВИПУСКНИКІВ!

ІНСТИТУТ КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ – ЦЕ СУЦІЛЬНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ!

ІНСТИТУТ КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ – ЦЕ КВИТОК У ЗІРКОВЕ МАЙБУТНЄ!

ІНСТИТУТ КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ – ЦЕ УНІКАЛЬНИЙ СВІТ, В ЯКОМУ ТЕБЕ НЕ ВИСТАЧАЄ!

ІНСТИТУТ КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ – ЦЕ РЕАЛІЗАЦІЯ ТВОГО ЯСКРАВОГО ПОТЕНЦІАЛУ!

ІНСТИТУТ КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ – ЦЕ НЕЗАБУТНЄ СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ!

ЛАБОРАТОРІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Лабораторія професійно-практичної підготовки є структурним навчально-практичним підрозділом Факультету кіно і телебачення Київського національного університету культури і мистецтв, що організовує і проводить ознайомлення студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» та «Магістр» спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» зі специфікою майбутнього фаху, реалізовує закріплення теоретичних і практичних знань безпосередньо на фахових підприємствах – фотостудіях, кіностудіях, телестудіях, аудіостудіях тощо.

Метою діяльності лабораторії професійно-практичної підготовки ФКіТБ КНУКіМ є: підготовка високопрофесійних кадрів, яка реалізується вдалим поєднанням теоретичних знань з практичними навичками.

Лабораторія професійно-практичної підготовки ФКіТБ КНУКіМ створює необхідні умови для удосконалення рівня загальної, теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців з аудіовізуального мистецтва та виробництва, отримання ними професійних навичок роботи в провідних фахових підприємствах галузі аудіовізуального мистецтва та виробництва.

Це допомагає студентам пізнати сучасні методи та форми організації праці у сфері їх майбутньої професійної діяльності, ознайомити зі структурою підприємств, функціональними процесами та нормативно-правовою базою, що регулює їх діяльність. Комплексний характер організації практики дає змогу молодим спеціалістам здобути уміння прийняття самостійних рішень для подальшої роботи в обраній сфері діяльності.

Професійно-практична підготовка студентів є невіддільною частиною навчальної роботи і здійснюється з метою набуття професійних умінь приймати самостійні рішення в реальних виробничих умовах. Вона покликана підготувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої фахової підготовки.

Професійно-практична підготовка дає змогу скоротити термін адаптації фахівців після закінчення підготовки на базі університету до сучасних умов діяльності у галузі аудіовізуального мистецтва та виробництва.

Лабораторія професійно-практичної підготовки ФКіТБ КНУКіМ забезпечує реалізацію усіх видів практичної підготовки студентів:

 

 

ОКР «Бакалавр»

 • Ознайомча практика
 • Навчальна практика
 • Виробнича практика
 • Переддипломна практика

ОКР «Магістр»

 • Стажування за фахом
 • Науково-педагогічна практика

 

НАПРЯМИ РОБОТИ ЛАБОРАТОРІЇ

 • Організація проходження всіх видів практик студентів факультету кіно і телебачення на високому рівні;
 • Аналіз якості проходження практики студентами факультету кіно і телебачення на базах практики;
 • Організація співробітництва з фахівцями галузі з метою зацікавлення студентів факультету кіно і телебачення в отриманні практичних знань, організації навчальної діяльності з врахуванням сучасних інноваційних технологій та тенденцій розвитку галузі;
 • Дослідження інноваційних засад формування вмінь і навичок, певного досвіду практичної діяльності, соціально-економічного спілкування, зоорієнтованих на стимулювання самоосвіти студентів факультету кіно і телебачення та вміння використовувати набуті знання в нових ситуаціях;

 • Створення ефективної системи закріплення студентів факультету кіно і телебачення за профільними базами практик галузі аудіовізуального мистецтва та виробництва, що забезпечує формування професійних ціннісних навичок;
 • Дослідження нових форм та методів професійної підготовки студентів факультету кіно і телебачення.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ

 • Відбір та підготовка баз практики для повноцінного проходження практик студентами факультету кіно і телебачення;
 • Збір інформації, стосовно вивчення баз практик для професійно-практичної підготовки студентів факультету кіно і телебачення, проведення аналізу і теоретичного узагальнення отриманих даних;
 • Укладення угод із фаховими підприємствами;
 • Контроль за виконанням програм практик студентами та своєчасного представлення студентом звіту про проходження практики;

 • Висвітлення організації професійно-практичної підготовки студентів факультету кіно і телебачення у засобах масової інформації;
 • Створення умов для отримання першого фахового робочого місця студентами та випускниками факультету кіно і телебачення;
 • Впровадження системи наставництва.

 

Контакти:

Корпус КНУКіМ №2,

Лабораторія професійно-практичної підготовки ФКіТБ КНУКіМ,

Київ, вул. Чигоріна 14, каб. № 26.

ДЕКАНАТ:

Адреса: Київ, вул. Чигоріна, 14 (каб.25)

Режим роботи: ПН. - ПТ.: 08:30 - 17:30

Тел.: +38 (093) 741-30-55

E-mail: ikitbtv@gmail.com

              

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ФКіТБ:

Адреса: Київ, вул. Є.Коновальця 36 ( 3 корпус, 3 поверх, 302 ауд.)

Режим роботи: ПН. - НД.: 08:00 - 20:00

Моб.:+38 (063) 470-92-39 Володимир Петрович Данилюк

Моб.: +38 (067) 294-29-97 Олександр Ілліч Балабан

Моб.:+38 (093) 035-88-17 Катерина Сергіївна Степаненко

E-mail: abiturient@knukim.edu.ua

              

 
Карта (клацніть для збільшення)

Copyright © 2016-2023 ФКіТБ

Розробка сайту: Dmytro Romankov